FANDOM


Zoologi är en sekundär Färdighet i DoD5.

Det är en B-Färdighet

Vissa Animister får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen INT

Zoologi är läran om djuren. En karaktär med kunskaper i Zoologi kan få svar på många frågor om olika typer av djur, tillexempel: Var lever djuret, vad äter det, Vilka styrkor/svagheter har djuret, Går det att äta djuret, Hur många brukar man träffa åt gången, är det farligt för humanoider, Hur ser dess spår ut, har det några magiska förmågor, etc...

Om man vill slå färdighetsslag för färdigheten bör spelaren specificera en fråga hen vill ha svar på och sedan slår SL en tärning: Perfekt slag: Mer information erhålls än vad som efterfrågades, Lyckat slag: man får svar på sin fråga, eller "vet inte", om SL anser det verkligen vara orimligt att karaktären vet något om svaret, Misslyckas slag: "vet inte", Fumlat slag: SL ger direkt felaktig information, och karaktären tror stenhårt på att denna information är sann.

CL bör modifieras av hur vanligt djuret är, tillexempel +5 för väldigt vanliga djur, -10 för väldigt ovanliga och avlägsna djur, -20 för unika djur etc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki