FANDOM


Yrkesfärdigheter är färdigheter som en Rollperson lärt sig genom sitt yrke.

Det är oftast "vanliga" sekundära färdigheter som gjorts om till Yrkesfärdigheter.

Yrkesfärdigheter är dock bättre än Sekundära färdigheter eftersom de har en BC när rollpersonen skapas, de kostar bara 3 EP att höja ett FV på en Yrkesfärdighet och när rollpersonen är i spel finns det ingen gräns för hur högt FV får bli på en yrkesfärdighet.

Det går enbart att göra om sekundäre färdigheter till yrkesfärdigheter när Rollpersonen skapas. Man får tio yrkesfärdigheter via sitt val av yrke, och sedan kan man skaffa fler yrkesfärdigheter genom att spendera BP.