FANDOM


Alla rollpersoner har ett eller har haft ett Yrke.

I speltekniska termer innebär yrket främst en lista på färdigheter som kommer bli din rollpersons Yrkesfärdigheter, dvs färdigheter som rollpersonen kommer kunna börja med och ha lättare för att bli duktig på att använda, samt att din rollperson får en speciell Yrkesförmåga, vilket är en speciell förmåga som bara rollpersoner och vissa extra mäktiga SLP:er har, som passar för det valda yrket.

I engelskspråkiga rollspel kallas yrke ofta för "class" och det finns inget riktigt bra ord på svenska som motsvarar detta. I rollspelstermer kan rollpersonens yrke mycket väl vara rollpersonens främsta sätt att tjäna pengar, det är ofta fullkomligt rimligt att en köpman tjänar pengar genom att köpa och sälja saker, eller att en gycklare underhåller folk för pengar. Det är dock även tänkbart att köpmannen gör inbrott och stjäl sina varor från oskyldiga, eller att gycklaren använder sina underhållningsfärdigheter för att sprida evangeliet om någon gud.

I grundreglerna till DoD5 finns 16 yrken att välja på. Dessa är väldigt generellt hållna för att de ska kunna passa in i alla delar av Chronopia (kanske är Gladiatorn en aning specialiserad jämfört med de andra yrkena. )

I modulerna som släpptes finns fler yrken beskrivna, och dessa yrken är mycket mer specialiserade än yrkena i grundboken. Som exempel kan Svartgardist nämnas som en väldigt specialiserad typ av Krigare som upprätthåller lag och ordning i Chronopia i Kejsarens namn.

Yrken som beskrivs i grundboken:

Dessa yrken är ganska generellt hålllna och går att använda till många olika typer av karaktärer i Chronopia. Klicka på varje yrke för att få en beskrivning av yrket.

Yrken som beskrivs i övriga moduler kommer snart.

Vet du vilka de övriga modulernas yrken är får du gärna bidra med den kunskapen ;)

Nästa steg i att skapa en karaktär är att Skaffa fler yrkesfärdigheter