FANDOM


Vapenfärdighet är sekundära färdigheter i DoD5.

Animister, elementarmagiker, hantverkare, Köpmän, Munkar, och resenärer får en Vapenfärdighet som Yrkesfärdighet. Barder, gycklare, lönnmördare, mentalister och tjuvar får två vapenfärdigheter som yrkesfärdigheter, Krigare och Paladiner får tre vapenfärdigheter som yrkesfärdigheter, Gladiatorer får fem vapenfärdigheter som yrkesfärdigheter.

Grundegenskapen som vapenfärdigheterna baseras på varierar, se listan på vapengrupper längre ner på sidan.

Alla Högländare får välja en valfri vapenfärdighet som Primär Färdighet. Ljusalver får Vapenfärdighet:Långbåge som Primär Färdighet.

Vapenfärdighet har ett antal underfärdigheter, alla specifika vapen är en egen vapenfärdighet, ex Vapenfärdighhet:kortsvärd, Vapenfärdighet:Stor Rundsköld, Vapenfärdighet:Sammansatt Båge, Vapenfärdighet:Kortbåge etc.

Har en karaktär en Vapenfärdighet som Yrkesfärdighet så får hen INTE alla vapenfärdigheter som Yrkesfärdigheter.

Vapenfärdighet avgör hur skicklig en karaktär är på att hantera ett vapen eller en sköld. Många vapen kan användas både för att anfalla och parera och båda handlingarna avgörs med samma FV.

Alla vapen ingår i olika Vapengrupper. Använder man ett vapen ur en vapengrupp så får man automatiskt FV som är lika med det bästa FV man har för något vapen i vapengruppen delat med hälften, avrunda nedåt. (Ex en karaktär har FV 15 i Bredsvärd. Första gången denna karaktär använder ett kortsvärd kommer hen automatiskt få FV 7 i kortsvärd, eftersom hälften av bredsvärdsfärdigheten delat på hälften, avrundat nedåt. )


Vapengrupper
Vapengrupp GE Vapenfärdigheter
Dolkar SMI Dolk, parerdolk
Enhandssvärd STY Alla svärd med STY-krav lägre eller lika med karaktärens STY
Enhands krossvapen STY Alla Krossvapen med STY-krav lägre eller lika med karaktärens STY
Enhandsyxor STY Alla Yxor med STY-krav lägre eller lika med Karaktärens STY
Tvåhandsvapen STY Svärd, krossvapen eller yxor med STY-krav högre än karaktärens STY
Stickvapen STY Kortspjut, Långspjut, Tornerlans, Treudd, Pik, Spetum
Kättingvapen SMI Stridsslaga, Stridsgissel
Stångvapen STY Hillebard, Pålyxa, Trästav
Bågar SMI Liten Båge, Långbåge, Kortbåge, Sammansatt båge
Armborst SMI lätt Armborst, Tungt Armborst, Arbalest. 
Slunga SMI Slunga, Stavslunga
Kastvapen SMI kastspjut, Kastkniv, Kastyxa
Piska SMI Piska
Sköld SMI Bucklare, Liten Rundsköld, Stor Rundsköld, Långsköld, Vanlig sköld, Romersk sköld
Blåsrör SMI Blåsrör

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki