FANDOM


Spjutattack från galloperande häst Redigera

När man anfaller från hästryggen med ett spjut, lans eller liknande stöt/stick vapen och har haft en ansats på minst 15 meter så får man använda hästens SB istället för sin egen på grund av hästens rörelseenergi.

Anfaller man en annan ryttare finns det en chans att man kan vräka henom ur sadeln. Om den skada man tillfågar är större än försvararens STO kommer hen att slängas 1T4 meter ur sadeln.

Anfaller man en person på marken på detta sätt finns en chans att fälla personen till marken. Om den skada man tillfågar är större än försvararens STO kommer hen att slängas omkull där hen står.

Spjut mot springande varelser Redigera

Använder man ett spjut (eller liknande vapen) mot en fiende som kommer rusande emot en kan man försöka sätta fast spjutets trubbiga ände i marken. Slå ett vanligt Färdighetsslag för vapenfärdigheten och lyckas eller eller perfektar man detta slag kommer den som sprang att drabbas av spjutets skada och SIN EGEN SB. Detta på grund av den springandes rörelseenergi.

En sån här manöver kräver att det är den första stridsrundan de två kombattanterna är i närstrid, samt såklart, att den som spetssas på spjutet springer med en hög fart mot spjutet.

Kättingvapen Redigera

Stridsslaga och Stridsgissel och andra kättingvapen är svåra att parera eftersom kedjan lätt kan sno sig runt en parerande sköld eller vapen. En person som försöker parera ett kättingvapen får sin CL halverad.

Kättingvapen är dock ovanligt svåra att hantera, även för den som svingar dom. Ett färdighetsslag på 20 innebär alltid fummel och dessutom innebär 19 eller 18 risk för fummel: Slå 1T20 en gång till och blir resultatet högre än FV i vapenfärdighetenfumlas anfallet.

Piskor Redigera

För piskor gäller samma regler som för kättingvapen ovan.

Piskor kan dock även användas för att rycka ett vapen ur händerna på en motståndare. Träffar piskan svärdsarmen (eller sköldarmen om man vill rycka en sköld) får man slå STY mot STY på motståndstabellen. Om försvararen förlorar detta slag kommer hen tappa sitt vapen som flyger iväf 1T4 rutor.

Blåsrör Redigera

Blåsrörspilar gör ingen skada på KP utan de måste prepareras med gifter för att göra någon skada. Om en blåsrörspil träffar en kroppsdel med rustning slår man 1T8: Blir resultatet högre än rustningens ABS tränger pilen igenom rustningen och giftet tränger in i kroppen.

Avståndsvapen Redigera

Miss av avsett mål Redigera

Om ett avståndsvapen missar sitt mål fortsätter projektilen/vapnet 50% längre än avståndet till det avsedda målet, eller så långt som vapnets räckvidd sträcker sig. Varje möjligt mål i skottlinjen riskerar att träffas. Risken för att träffas av missade projektiler på detta sätt är 1% per STO, OM man står i skottlinjen.

Rörligt mål Redigera

Om man skjuter mot ett mål som springer eller flyger räknas ens FV i Vapenfärdigheten som hälften. Man får dock fortfarande lägga till eller dra ifrån andra modifikationer till CL efter att man halverat FV.

Avstånd Redigera

Om ett mål står långt bort blir det svårare att träffa.

Om målet befinner sig mindre än halva räckvidden bort påverkas inte CL.

Om målet befinner sig mellan två och tre fjärdedelar av räckvidden bort sänks CL med -5

om målet befinner sig mellan tre och fyra fjärdedelar av räckvidden bort sänks CL med -10

Om målet beffiner sig längre bort än hela räckvidden är det omöjligt att träffa det.

Vind Redigera

Om det är väldigt blåsigt kan detta göra det svårare att sikta. En skytt får -1 CL för varje m/s som det blåser från sidan eller bakifrån. Motvind påverkar inte CL men det sänker räckvidden med ((m/s)*2%) m

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki