FANDOM


Värdera är en primär färdighet i DoD5.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Köpmän får +5 FV i bonus på Värdera när de skapas. Hantverkare får +3 FV i bonus på värdera när de skapas.

Den här färdigheten används när en Rollperson vill uppsaktta ett föremåls värde. SL slår alla färdighetsslag dolt.

CL Modifieras efter hur vanligt föremålet är för personen som försöker värdera det. Ex; en krigare har större chans att värdera olika vapen korrekt än olika böcker, en Lärd skulle ha störra chans att värdera böckerna än svärden. 

Modifikationer för Värdera
Vanlighet för värderaren Mod.
Mycket Vanlig +10
Ganska Vanlig +5
Vanlig 0
Ovanlig -5
Extremt ovanlig -10
Unik -15

Om färdighetslaget Perfektas kommer värderaren kunna uppskatta värdet nästan exakt.

Om färdighetsslaget Lyckas kommer värderaren att göra en ganska rimlig uppskattning om vad föremålet kan vara värt.

Om slaget misslyckas kommer värderaren att överskatta eller underskatta värdet med 5%*differensvärdet.

Om Slaget Fumlas kommer värderaren överskatta eller underskatta värdet med 10%*differensvärdet.