FANDOM


Upptäcka Fara är en Primär Färdighet i DoD5

Den är baserad på Grundegenskapen PSY.

Detta är inte så mycket en inlärd färdighet utan mer som ett sjätte sinne.

Färdigheten Upptäcka Fara används när man försöker avgöra om en Rollperson eller annan karaktär OMEDVETET lägger märke till något speciellt eller farligt. SL skall alltid slå alla slag för denna färdighet dolt, och helst utan att spelarna vet om att hen gör det alls.

Om faran inte upptäcks kan det vara lägligt att slå ett nytt slag varje minut eller någon liknande tidsrymd, tills faran avslöjar sig själv eller om den försvinner.

Om färdighetsslaget lyckas får rollpersonen inte veta exakt vad det är som är farligt, utan snarare en obehaglig känsla av att något hot finns i närheten.