FANDOM


Två Vapen är Sekundära Färdigheter i DoD5.

Gladiatorer och Krigare får den som yrkesfärdighet.

Det varierar vilken Grundegenskap färdigheterna baseras på. Om båda vapenfärdigheterna i kombinationen baseras på STY baseras denna färdighet också på STY. Om en eller två vapenfärdigheter i kombinationen baseras på SMI kommer denna Två Vapen-färdighet baseras på SMI.

Två Vapen har ett antal underfärdigheter som skapas utav vilken kombination av vapen man väljer att träna på, ex: Två Vapen: Kortsvärd+Dolk, Två Vapen: Bredsvärd+Handyxa, Två Vapen: Spikklubba+Spikklubba. Om karaktären inte är dubbelhänt eller ambidextriös behöver man också specificera vilket vapen som ska hållas i vilken hand, förslagsvis skall det första vapnet som skrivs i kombinationen gå till svärdshanden.

Färdigheten låter en karaktär strida med ett enhandsvapen i varje hand. Karaktärer som inte har denna färdighet, eller använder en annan kombination av två vapen som hen inte har FV i, Kommer att få en gratis FV som blir lika högt som hälften av det sämsta enskilda Vapenfärdigheten som ingår i Två Vapen-kombinationen. (Ex om en karaktär inte har något FV färdigheten "Två Vapen:Bredsvärd+Kortsvärd", men har färdigheterna "Vapenfärdighet:Bredsvärd" till FV 12 och "Vapenfärdighet:Kortsvärd" till FV 9 så kommer hen ändå få FV 4 i färdigheten "Två Vapen:Bredsvärd+Kortsvärd" gratis, eftersom det är hälften av värdet från den sämsta vapenfärdigheten och avrundat nedåt. ) Undantaget från denna regel är Ambidextriösa karaktärer som alltid får Samma FV i alla Två Vapen-Färdigheter som den sämsta av de enskilda Vapenfärdigheterna.

FV i Två Vapen kan inte vara högre än det enskilt lägsta FV:et i de enskilda Vapenfärdigheterna som Två Vapen-kombinationen består av. (man kan t.ex inte ha FV 10 i Två Vapen:Kortsvärd+Dolk om man inte har minst FV 10 i både Vapenfärdighet:Kortsvärd och Vapenfärdighet:Dolk)

Färdigheten Behövs INTE om en karaktär använder ett vapen i vapenarmen och en sköld i sköldarmen.

Man kan inte göra en Två Vapen-kombination med ett tvåhandsvapen.

Om man strider med Två Vapen kan man varje SR antingen utföra två anfall, två pareringar, eller ett anfall och en parering. Om man vill göra två anfall så sker det första anfallet på vanlig plats i rundan och den andra händer sist i rundan. Så länge man använder ett vapen i varje hand skall man slå alla Färdighetsslag mot Två Vapen-färdigheten och inte mot enskilda Vapenfärdigheter.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki