FANDOM


Att bli tränad av en lärare är mycket lättare än Ensamträning. Krav som ställs på läraren är att hen har minst FV 17 (B4) i färdigheten eller besvärjelsen som skall läras ut, att lärarens FV är högre än elevens och att Läraren har minst 13 INT.

Att tränas av en lärare kräver normalt 8 timmar om dagen i 6 dagar. Det går också att tränas långsammare, tillexempel 6 timmar om dagen i 9 dagar, eller 4 timmar om dagen i 12 dagar.

Det går inte att träna mer än åtta timmar om dagen, eller färre än 4 timmar. En lärare kommer normalt vilja ha minst en dag ledigt per vecka. 

När en träningsperiod är slut (6 dagar, 9 dagar, eller 12 dagar, beroende på hur många timmar man tränar per dag) får Rollpersonen slå TVÅ grundegenskapsslag mot den Grundegenskap som färdigheten är baserad på. Tränar man en besvärjelse slår man mot INT . Dessutom modifieras slaget enligt följande:

Resultaten för grundegenskapsslagen kan bli följande:

Perfekt: eleven får 1T8 EP

Lyckat: Eleven får 1T4 EP

Misslyckat: Eleven får inga EP

Fumlat: Eleven får inga EP och det kommer krävas dubbelt så många träningsdagar innan eleven får slå ett nytt "förbättringsslag"

Att anlita en lärare kostar i vanliga fall 1500 sm per vecka (6 dagar, för lärare vill normalt ha en ledig dag), även om man bara tränar 4 timmar om dagen. Att anlita en magikerlärare kostar 3000 sm. Är eleven helt ensam kommer kostnaden bli dubbelt så hög. I kostnaden ingår allt som krävs för att träna färdigheten, såsom lokaler, utrustning, assistenter etc. Självklart krävs vitt skilda saker beroende på vad man vill träna. SL bör självklart modifiera priset för läraren utefter hur skicklig läraren är, hur populär hen är och annat som kan påverka priset på lärarens tjänster.

Det händer att en grupp personer som vill lära sig samma färdighet går ihop och betalar lärarens avgift tillsammans för att sänka kostnaderna för var och en. En lärare blir normalt inte "sämre" av att ha tio elever jämfört med att ha två, men läraren blir avsevärt bättre om hen bara har en enda elev att fokusera på.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki