FANDOM


De flesta besvärjelser tar en SR att kasta. Magikern behöver under denna tid utföra särskilda gester, uttala vissa magiska formler och kanalisera den magiska kraften genom sitt psyke på ett speciellt sätt. Detta har oftast betydelse i strider: om en spelare vill att hens magiker-rollperson skall kasta en besvärjelse börjar magikern utföra de rörelser och annat som krävs för att besvärjelsen skall fungera, och NÄSTA SR kommer besvärjelsens effekter igång (Om spelaren lyckas med besvärjelseslaget)

Vissa besvärjelser är Kvicka vilket innebär att de går snabbare att kasta än en vanlig besvärjelse. Dessa besvärjelser får sin effekt i samma SR som spelaren vill att hens magiker-rollperson skall kasta besvärjelsen(och lyckas med besvärjelseslaget)

Tillbaka till magi Redigera
Källa: Drakar och demoner; femte upplagan