FANDOM


Tala modersmål är en Primär färdighet i DoD5.

Den är delvis baserad på Grundegenskapen INT, men BC räknas ut beroende på Rollpersonens Sociala stånd. Om rollpersonen tillhör adeln eller överklassen får hen 20 som BC, i annat fall får hen 16 som BC.

Beroende på vilken Ras rollpersonen är så får hen 1 eller 2 modersmål. om rollpersonen får två modersmål kommer de räknas som två olika färdigheter.

Språken de olika raserna får är:

 • Dvärgar - Dvärgiska
 • Gobliner - Chronos
 • Halvalver - Alviska & Chronos
 • Dimalver - Alviska
 • Högländare - Högländska
 • Människor - Chronos eller ett annat människorspråk
 • Orcher - Orchiska och Chronos
 • Drakoniter - Drakonitiska och Chronos
 • Ljusalver - Alviska och Chronos
 • Stadsalver - Alviska och Chronos
 • Troll - Chronos
 • Wongoser - Wongosiska och Chronos

(Notera att Chronos är det primära språket i Chronopia, och det är nästan alltid nödvändigt att kunna tala det. Om du spelar en Ras som inte har Chronos som modersmål bör du verkligen fundera på att skaffa färdigheten Tala främmande språk: Chronos. )

I övrigt fungerar färdigheten precis som den sekundära färdigheten Tala främmande språk, så se beskrivningen av den färdigheten för mer information.