FANDOM


Svärdshand är benämningen på en karaktärs dominanta hand, även om karaktären sällan eller aldig använder svärd eller andra vapen. En högerhänt person har alltså högerhanden som svärdshand, och vänsterhanden som sköldhand.

När en Rollperson skapas ska man bestämma rollpersonens svärdshand med ett tärningsslag på följande tabell. Man satsar först ett valfritt antal BP, och slår sedan 2T6.

Att vara vänsterhänt kan vara en fördel i strid eftersom de allra flesta personer är högerhänta och därför tränar de flesta på att slåss emot högerhänta personer. En nackdel kan vara att det är svårt att skriva med bläck och penslar eftersom vänsterhanden läggs i det bläck som redan skrivits på pergamentet.

Att vara dubbelhänt innebär att rollpersonen kan välja från tillfälle till tillfälle vilken hand som är den dominanta, men kan inte använda båda händerna lika bra samtidigt.

Att vara ambidextriös innebär att båda händerna kan vara dominanta samtidigt. En ambidextriös person kan tillexempel skriva två olika brev samtidigt.


Svärdshandstabellen
BP+2T6 Svärdshand
2-11 Högerhänt
12-14 Vänsterhänt
15-18 Dubbelhänt
19+ Ambidextriös


Nästa steg i Rollpersonsskapandet är Socialt Stånd