FANDOM


Styrka är en grundegenskap. Styrka förkortas STY.

STY är ett mått på en karaktärs rena muskelstyrka och kunskapen om hur man använder denna på rätt sätt.

STY avgör bland annat hur mycket skada man kan göra i närstrid, hur mycket utrustning man kan bära, hur tung rustning eller vapen man kan använda m.m.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki