FANDOM


En stridsrunda (förkortas SR) är ett mått på tid som oftast är fem sekunder. Egenltigen är en stridsrund "så lång att alla stridande hinner med att utföra en eller ett par stridshandlingar", så det exakta längden på en SR vaierar, vissa är lite längre, andra är lite kortare. För att förenkla spelandet kan man gott ignorera detta faktum och helt enkelt utgå från att en SR är fem sekunder lång ifall man behöver veta exakt hur många sekunder en strid har pågått. De SR som blir längre än fem sekunder jämnas nästan säkert ut av de SR som är kortare i det långa loppet ändå.

Strider i Drakar och Demoner spelar man Stridsrunda för Stridsrunda. Detta för att kunna få någon överblick över det kaotiska virrvarr som en strid vanligtvis är.

Man använder dock SR till mer än strid. Flera Färdigheter är beroende på att man håller koll på hur många SR man har försökt göra något speciellt. Se de individuella färdighetsbeskrivningarna får detaljer.

Vad man gör på en Stridsrunda i en strid. Redigera

När Rollpersoner hamnar i Strid börjar man spela spelet SR för SR. Under en strid finns två steg i varje SR.

STEG 1 - Fastställa turordning

Under en SR i en strid behöver man först fastställa en ordning i vilken alla inblandade i striden får utföra sina handlingar. Detta gör man med ett så kallat initiativslag.

Alla stridande får slå initiativslag. Detta slag är 1T10+SMI+eventuella andra bonusar (T.ex Krigarens yrkesförmåga) Spelarna slår för sina rollpersoner, SL slår för SLP. Den av de stridande som får högst resultat kommer få agera först i rundan, sedan den med näst högst resultat, sedan den med tredje högst resultat osv, tills alla stridande har gjort sin/a handlingar.

Steg 2 - utföra handlingar

I normala fall får en karaktär i en strid utföra en handling. Om karaktären har rätt utrustning kan hen få utföra två handlingar.

Rätt utrustning är i det här fallet: En sköld i sköldhanden och ett vapen i svärdshanden (då får karaktären utföra ett anfall och en parering eller två pareringar, en med vapnet och en med skölden). Eller ett vapen i båda händerna (då får karaktären utföra två anfall, två pareringar eller ett anfall och en parering) Eller inga vapen alls (då får karaktären utföra två anfall med sina knytnävar)

Här följer några exempel på handlingar en karaktär kan utföra under en SR i en strid:

Lägga en besvärjelse

Full Förflyttning: du kan flytta dig lika långt som din förflyttning tillåter. Förflyttningen kan modifieras negativt av svår terräng, uppförsbackar osv.

Avfyra Projektilvapen: Karaktären måste stå helt still och sikta för att kunna avfyra ett projektilvapen (ex Pilbåge, armborst etc) Karaktären får inte göra något annat samma SR utom att ladda om vapnet.

Kasta ett kastvapen: Karaktären måste stå stilla och sikta för att kunna kasta ett kastvapen (Ex Kastkniv, kastyxa) Karaktären får inte göra något annat i rundan.

Söka Skydd:En karaktär som är rädd för att hen kommer bli beskjuten av ett avståndsvapen under en SR kan om hen vill Söka skydd bakom något passande, t.ex en bardisk, en stor sten, ett träd, ett bord eller något annat bra. Den som söker skydd får inte göra några andra handlingar denna runda. För att lyckas söka skydd behöver karaktären slå ett SMI-slag, som kan modifieras av hur bra skydd det finns att tillgå. När och om skytten senare skjuter mot personen i skydd kommer skyttens CL sänkas med -1 för varje ruta mellan skytten och personen i skydd.

Delta i närstid: Är du tillräckligt nära en motståndare för att kunna slå till henom med ditt vapen, eller tillräckligt nära för att bli slagen av motståndaren om hen har ett längre vapen, kan du delta i närstrid. Står du inte tillräckligt nära en motståndare för detta får du flytta dig max halva din Förflyttning och ändå delta i närstrid samma runda. Mer detaljer om närstrid finns i artikeln "Anfall och Parering"

Använda annan färdighet: Detta finns det inga nedskrivna regler för, så SL kommer bli tvungen att improvisera någon regel. Ex på andra färdigheter som kan vara intressanta skulle kunna vara Hoppa om man försöker anfalla en fiende uppifrån eller nerifrån, Smyga om man försöker anfalla en fiende bakifrån utan att bli sedd, Låsdyrkning om man försöker öppna ett lås och fly från sina fiender, etc...SL kommer få avgöra om detta kommer vara den enda handling du får utföra under denna SR eller om det är rimligt att du hinner göra något mer.

Uföra en annan handling: Det finns många saker man kan göra i en strid som inte täcks av reglerna och som inte kräver ett färdighetsslag. Exempel på sådana saker kan vara att plocka upp ett tappat vapen från marken, rota igenom sin ryggsäck efter något viktigt föremål, berätta något för sina vänner etc. Att göra enkla utrop under strid, till exempel "Hjälp!", "Framåt!", Döda dom!" osv tar inget fokus från andra handlingar, men att formulera lite mer komplicerade utrop eller information t.ex: "Vå måste fly! mörkermagikerna kommer snart att utlösa vulkanutrbottet och då kommer stormjättarna komma igenom gången till höger!" kräver att man fokuserar mer på det man säger och kan därför inte anfalla samma runda som man berättar något i den stilen. SL kommer bli tvungen att avgöra från fall till fall hur lång tid handlingen tar och vilka konskvenser det får.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki