FANDOM


Den här sidan beskriver hur man gör anfall och pareringar.

Anfallsslag:Redigera

När en karaktär anfaller en annan karaktär, fiende eller monster skall man först räkna ut CL för handlingen. Handlingen avgörs genom ett färdighetsslag mot vapenfärdigheten, Slagsmål, eller stridskonsten man använder. Vanliga modifikationer kan ses i tabellen nedan:

CL-Modifikationer för anfall
Modifikationer för avståndsattacker Modifikationer för närstridsattacker
Målet ligger ner -1 per ruta mellan skytten och målet Målet ligger ner +5
Målet orörligt (medvetslös etc) +10 Anfall från sidan +3
Skymning, fackelsken -5 Anfall bakifrån +7
Mörker -15 Målet orörligt (medvetslös etc) +10
Sikte på viss kroppsdel -5 Skymning fackelsken -5
Vind Se vapen Mörker -15
Avstånd Varierar Sikte på viss kroppsdel -5
skador varierar Anfall med sköldhand -10
Målet tar skydd Varierar Skador Varierar


När CL är beräknad slår man färdighetsslaget för den färdighet man vill använda för att anfalla. 

Om anfallsslaget Perfektas så kommer anfallet göra maximal skada (högsta möjliga resultat på tärningskombinationen för skadan) utan att försvararens rustning absorberar något av skadan och försvararen får inte ens försöka parera. 

Om anfallsslaget Lyckas kommer försvararen få slå ett pareringsslag. 

Om anfallsslaget Misslyckas kommer försvararen få slå ett pareringsslag. 

Om anfallsslaget Fumlas kommer anfallaren bli tvungen att slå på en passande Fummeltabell och försvararen slipper parera. 

PareringsslagRedigera

Om anfallaren lyckas eller misslyckas med sitt anfallsslag får försvararen direkt en chans att använda en parering. Detta kommer kosta försvararen en handling, så ibland kan det vara värt att inte använda sin parering för att få en chans att anfalla själv, mot en motståndare som redan har använt sin handling. Väljer försvararen att inte parera räknas pareringsslaget som misslyckat

Att parera ett lyckat anfall innebär normalt att försvararen inte blir skadad, men det finns en chans att försvararens vapen blir skadat. 

Att parera ett misslyckat anfall innebär att man får en chans att skada anfallarens vapen. 

Resultat av anfalls- och pareringsslag
Anfall Parering Resultat
Fummel Slås ej Anfallaren slår på rätt Fummeltabell
Misslyckas Fummel Försvararen slår på rätt fummeltabell
Misslyckas Misslyckas Ingenting händer, fortsätt till nästa handling/SR
Misslyckat Lyckat/perfekt Anfallaren slås skada. Om skadan är högre än anfallarens vapens BV sänks dess BV med den överskjutande skadan. Om BV når noll förstörs vapnet. 
Lyckat Fummel Försvararen slår på fummeltabellen, bestäm sedan träffområde
Lyckat Misslyckat Bestäm träffområde
Lyckat Lyckat Anfallaren slår skada. Om skadan är högre än försvararens vapens/skölds BV så sänks dess BV med den överskjutande skadan. Om BV når noll förstörs vapnet. Bestäm ett träffområde på försvararen som drabbas av den överskjutande skadan
Lyckat Perfekt Inget händer. 
Perfekt Slås ej Bestäm träffområde. Anfallet gör sedan maximal skada på försvararen utan att försvararens rustning absorberar något av det. 


Bestäm träffområdeRedigera

När anfalls- och pareringsslagen är gjorda och om resultaten på något sätt visar att försvararen tar skada skall man bestämma ett träffområde som träffas. Om man under beräknandet av CL redan bestämt vilken kroppsdel man siktat på, och dragit bort -5 poäng från CL, kan man ingorera detta steg och bara se till att den kroppsdelen man siktat på får alla skada. Om man inte gjort det skall man nu slå 1T20 och läsa av tabellen nedan för att se vilken kroppsdel man träffat. 

Träffområdestabellen
Närstrid Avståndsstrid Träffområde
1-2 1-3 vänster ben
3-4 4-6 höger ben
5-8 7-9 mage
9-11 10-11 vänster arm
12-14 12-13 höger arm
15-16 14-18 bröstkorg
17-20 19-20 huvud

Slå skadaRedigera

I vapentabellen finns en tärningskombination för skada på varje vapen. Denna kombination skrivs förslagsvis ner på rollformuläret när man skaffar ett vapen så slipper man titta i vapentabellen så ofta. Slå denna tärningskombination, slå sedan tärningskombinationen för anfallarens SB om hen har någon. Lägg ihop dessa resultat, och det värdet som blir är den orsakade skadan. Om anfallaren gjorde ett Perfekt anfallsslag kommer skadan vara det bästa möjliga resultaten av tärningskombinationerna för skada och SB

Dra bort rustningens absorberingRedigera

Om anfallaren gjorde ett perfekt anfallsslag kan man ignorera detta steg. Om anfallaren gjorde ett "vanligt" lyckat anfall, och försvararen har någon form av rustning på den kroppsdel som träffas kommer skadan reduceras med lika mycket som rustningens Abs. Om Abs är större än skadan kommer skadan reducerass till 0 eller lägre, och skadan kommer därför inte påverka försvararen. Om den reduceraqde skadan är 1 eller mer går man vidare till nästa steg, nämligen:

Dra bort eventuell skadaRedigera

Skadan som finns kvar efter att ha reducerats av försvararens rustning motsvarar de antal KP som dras ifrån försvararens aktuella kroppsdel. Samma mängd KP dras dessutom från försvararens Totala KP

För effekter av skador, se avsnittet om Skador och Läkning

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki