FANDOM


Storlek är en grundegenskap. Storlek förkortas STO.

Storleken är ett mått på hur lång och tung en person är.

När man har bestämt en rollpersons Storlek under skapandet av en rollperson kan man se på följande tabell för att ta fram vikt och längd på sin rollperson.

Förhållandet mellan STO, Vikt och längd
STO Vikt (kg) längd (cm)
1 1-9 10-60
2 10-18 40-110
3 19-27 60-120
4 28-36 75-130
5 37-45 90-140
6 46-50 110-150
7 51-55 130-160
8 56-60 140-170
9 61-65 150-175
10 66-70 155-180
11 71-75 160-180
12 76-80 160-180
13 81-85 165-185
14 86-90 170-185
15 91-95 175-190
16 96-100 180-195
17 101-110 185-200
18 111-120 190-205
19 121-130 200-210
20 131-140 205-220
21 141-150 210-230

Att skaffa storlek Redigera

Grundegenskapen STO skaffas på ett annat sätt än övriga grundegenskaper.

Beroende på vilken ras du valt står det tre olika värden vid STO-modifikationen i beskrivningen av rasen. Värdet inom är medel storleken för den valda rasen. Värdena som står runt -tecknet visar rasens minsta respektiva största möjliga värde i STO. 

Vill man att sin Rollperson ska vara av medelstorlek skriver man helt enkelt rasens medel-STO som sitt värde. Vill man vara större behöver man spendera BP enligt följande tabell:

Kostnad för att höja STO
ökning BP
+1 2
+2 4
+3 6
+4 8
+5 10

Vill man däremot vara mindre än sin Ras medelstorlek får man tillbaka BP enligt följande tabell:

Sänkning BP
-1 +1
-2 +2
-3 +3
-4 +5
-5 +7