FANDOM


Stjäla föremål är en primär färdighet, för alla raser utom Högländare, i DoD5.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

Denna färdighet används när en Rollperson eller annan viktig karaktär vill ta ett föremål som förvaras i en annan persons kläder, väskor, fickor eller direkt på en annan persons hud, tillexempel halsband, utan att den andra personen märker att den blir bestulen.

Modifiera först CL enligt tabellen nedan eller efter sunt förnuft och slå sedan Färdighetsslaget :

Modifikationer för Stjäla föremål
Omständighet Mod.
Föremålet ligger i en ryggsäck, ränsel, väska eller dyl.  -1
Föremålet ligger i en ytterficka -5
Föremålet ligger i en innerficka -7
Föremålet ligger direkt mot offrets hud (halsband, smycken etc) -12
Föremålet hänger i offrets bälte +0


Om färdighetsslaget Fumlas kommer tjuven INTE få tag i föremålet och offret samt alla andra personer i närheten kommer märka vad tjuven försökte göra. 

Om färdighetsslaget Misslyckas, kommer tjuven ändå att få tag i föremålet och offret får slå ett normalt PSY-slag. Om PSY-slaget lyckas upptäcker offret genast vad tjuven försökt göra. Även om offret misslyckas med sitt PSY-slag finns det 25% chans att någon annan person i närheten lägger märke till stölden. (om det finns någon annan i närheten)

Om färdighetsslaget Lyckas så får tjuven tag i det den ville ha tag på. Offret får slå ett svårt PSY -slag (PSY+5) upptecker hen stölden omedelbart. Även om offret misslyckas med sitt svåra PSY-slag finns det 5% chans att någon annan person i närheten lägger märke till stölden (om det finns någon annan i närheten)

Om Färdighetsslaget Perfektas kommer tjuven få tag i det den ville. Offret och ingen annan får någon chans att upptäcka stölden.