FANDOM


Under skapandet av en rollperson kommer man behöva slå fram ett startkapital, en mängd pengar rollpersonen äger från början.

Den tärningskombination som ska slås för startkapitalet modifieras först med eventuella bonusar du får från ditt val av Ras. Sedan lägger du till ett värde som är lika stort som hälften av de BP du satsade på Socialt Stånd. Sedan lägger du till så många BP som du känner att du vill satsa i detta steg. Slutligen slår du 2T6 och lägger till resultatet. Resultatet kan maximalt bli 10 poäng högre än ditt resultat för socialt stånd (15 poäng högre om du är en köpman).


Startkapital-tabellen
2T6+BP Startkapital
2 250 sm
3-4 500 sm
5-7 750 sm
8-11 1500 sm
12-16 3000 sm
17-22 5000 sm
23-29 10000 sm
30-37 20000 sm
38-46 35000 sm
47-56 50000 sm
57+ 100000 sm


Multiplicera ditt startkapital med multipeln du fick när du valde din Ålder

Nästa steg i rollpersonsskapandet är att räkna ut baschanserna