FANDOM


Spåra är en Primär färdighet i DoD5.

Den är baserad på GE INT.

Färdigheten Spåra används för att följa spår som någon har lämnat efter sig. Spårar man någon i vildmarken slås ett färdighetsslag i timmen, spårar man någon i staden krävs ett färdighetsslag i minuten.

Varje gång ett färdighetsslag görs kommer rollpersonen behöva stanna upp i 3 SR för att leta efter spåret, kolla så att det är rätt spår och kolla vart det tar vägen.

Fumlas slaget kommer spåraren hitta något annat spår som hen börjar följa i 1T6 timmar/minuter (beroende på om hen är i vildmark eller stad)

Misslyckas slaget kommer spåraren att tappa bort spåret. Spåraren kan dock hitta spåret igen om hen lyckas med ett Finna dolda ting-slag.

Lyckas slaget kommer spåraren helt enkelt att hitta spåret och se vart det tar vägen och kan fortsätta spåra.

Perfektas slaget händer samma sak som om slaget lyckas, fast spåraren får någon form av bonus SL avgör exakt vad.

Om den förföljde vill vara nogrann med att dölja sina spår (t.ex om den spårade vet om att hen är spårad) kan hen välja att halvera sin Förflyttning, men att CL på att Spåra personen sänks med lika mycket som FV i den spårades Spåra-färdighet.

Andra modifikationer till Spåra föreslås i tabellen nedan:

Modifikationer till Spåra
Spårets Ålder Mod. Underlag Mod.
Upp till en timme +0 Mjukt +5
Upp till 6 timmar -1 Medium +0
Upp till 12 timmar -2 Hårt -5
Upp till 24 timmar -3 Sumpigt +5
Upp till 2 dagar -5 Blött eller lerigt +2
Upp till 7 Dagar -7 Snö +5
Upp till 14 dagar -15 Diverse Mod.
Mer än 14 dagar -20 Den förföljde blöder +3
Vegetation Mod. Uppblandat med andra spår -5
Skog +1 Regn -2/timme
Högt gräs +5 Snöfall -5/timme
Ingen, t.ex "berg i dagen" -10 Tränad spårhund hjälper till +15
Buskar +3