FANDOM


En persons sociala stånd har inga stora speltekniska konskvenser, utom att det ökar startkapitalet, men det har väldiga effekter för rollspelande. En högt uppsatt, mäktig person kommer ha mer inflytande i världen än en träl eller en tiggare.

För att ta fram socialt stånd för en rollperson när man skapar den behöver man satsa ett valfritt antal BP och lägga till 2T6. Resultatet av de satsade BP och tärningslaget läses av i följande tabell. Lägg mrke till att för att få spela högre sociala stånd behöver man satsa BP. Tänk också på att vissa Raser, t.ex Stadsalv får bonusar till socialt stånd-slaget


Socialt stånd-tabellen
BP+2T6 Socialt Stånd
2 Egendomslös (träl, slav, straffånge, tiggarmunk, livegen, galärslav)
3-4 Lägre underklass (Tiggare, Latrintömmare, gravgrävare)
5-7 Högre underklass (Lärling, Gesäll, Novis)
8-11 Lägre medelklass (Grovhantverkare, arbetande köpman, Stadsvakt)
12-16 Högre medelklass (Finhantverkare, Köpman, Präst, Självägande bonde)
17-22 Lägre Överklass (Rådsman, hovfolk, hantverksmäster)
23-29 Högre Överklass (Borgmästare, Skråmästare, Gillesmästare, Biskop, Riksämbetsman)
30-37 Lågadel (Riddare, Friherre, Baron, Markis, Jarl, Kardinal)
38+ Högadel (Greve, Hertig, Prins, Påve, Kung, Kejsare)


Exemplen i tabellen, speciellt på de högre stånden, är lite missvisande för Chronopia. Det finns redan en Kejsare som inte alls kommer gå med på att någon annan utropar sig till kung, kejsare eller liknande. Får en RP detta resultat får spelaren och spelledaren hitta någon annan position i Chronopia som liknar det som beskrivs i tabeller. 


Nästa steg i Rollpersonsskapandet är Startkapital