FANDOM


Snedtändningstabellen är en "fummeltabell" för besvärjelser.

Varje gång man fumlar med att kasta en besvärjelse kommer man behöva slå ett slag på snedtändningstabellen.

Slaget består av 1T20+den fumlade besvärjelsens Effektgrader.

Snedtändningstabellen
1T20+Effektgrader Resultat
1-5 Besvärjelsens effektgrad halveras, men den träffar sitt avsedda mål. 
6-11 Du skadas av den magiska energin som flödar fel. Du förlorar lika många KP från totala KP som Effektgraden. Dessutom blir du medvetslös i 1T8 minuter
12-15

Om du kastat en besvärjelse som skulle ha en negativ effekt för sitt mål (t.ex BLIXT) så kommer dess fulla effekt att träffa dig själv. 

Om besvärjelsen skulle haft ett positivt eller neutralt resultat för sitt mål, eller om besvärjelsen inte hade något särskilt mål så förlorar du lika många KP från totala KP som besvärjelsens effektgrad. Dessutom blir du medvetslös i 1T8 minuter och blind i 1T8 timmar. 

16-17 Du blir stum i 1T8 dygn. Detta går inte att göra något åt, inte ens med magi. Under de dygn du är stum kan du inte använda någon magi själv, alls. 
18 Du blir förlamad i 1T8 dygn. Detta går inte att göra något åt, inte ens med magi. Det är bara att sitta still och härda ut som gäller. Du kan å andra sidan inte göra något annat så du har inget val. 
19 Du drabbas av en hjärnskada och måste sänka din INT med 1T4. Detta påverkar även INT baserade färdigheter och besvärjelser. Om en annan magiker kasta besvärjelsen HELA E6 på dig kan din INT återställas, men FV i färdigheter och besvärjelser behöver du träna upp igen genom träning eller liknande. 
20+

Du drabbas av en total minnesförlust under 1T8 dygn. Under denna tid kan du inte använda vare sig färdigheter eller magi och du börjar bete dig som en lallande idiot. Om ingen ser efter dig under denna tid finns det risk att du svälter ihjäl eftersom du glömmer bort att det är viktigt att äta och du kan inte förstå vad den obehagliga känslan i magen beror på. Minnseförlustan kan botas med magi. 

Förutom minnesförlusten drabbass du av en fobi. Slå ett slag på Fobitabellen. Fobin kan INTE avhjälpas med magi, den är du tvungen att leva med. 


Tillbaka till magiRedigera
Källa: Drakar och demoner femte upplagan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki