FANDOM


Smyga är en Primär Färdighet i DoD5

Den är baserad på Grundegenskapen SMI

Färdigheten används när en Rollperson försöker röra sig så ljudlöst som möjligt. SL slår ell dolt Färdighetsslag och använder differensvärdet som modifikation till CLUpptäcka Fara för den eller de personer som försöker upptäcka smygaren.

En person som smyger kan bara röra sig halva sin normala Förflyttning. Om Rollpersonen vill smyga extra försiktigt kan hen bara röra sig en fjärdedel av sin Förflyttning men får då +5 CL. Ett färdighetsslag krävs varje minut.

SL bör modifiera färdighetsslaget enligt följande tabell, eller efter eget huvud.


Modifikationer till Smyga
Omständighet Mod.
Regn +1 - +5
Åska +10
Vind och närliggande träd +1 - +5
Porlande vattendrag +1 - +5
Metallrustning -4
Grus -4
Annat ljud i närheten +1 - +20