FANDOM


Slagsmål är en Primär Färdighet i DoD5

Den är baserad på GE STY.

Färdigheten Slagsmål används när en karaktär hamnar i strid utan att ha något vapen och när karaktären inte kan eller vill använda färdigheten Stridskonster istället.

Färdighetsvärdet visar hur skicklig karaktären är på att slå eller sparka en motståndare med sina händer eller fötter. I övrigt fungerar färdigheten precis som Vapenfärdigheter.