FANDOM


Om rollpersoner blir väldigt skrämda av någonting kan de behöva slå ett slag på Skräcktabellen. Vissa varelser är i sig själva väldigt skräckinjagande. Dessa varelser har i förteckningen över sina viktigaste färdigheter en färdighet som heter Skräckslå. Monster har två FV i Skräckslå. Det första värdet är det passiva värdet, alltså hur skrämmande varelsen är att bara få syn på. Detta värde används när Rollperonerna först får syn på varelsen, och varelsen behöver inte göra något alls för att vara så skrämmande. Det andra värdet är hur skrämmande varelsen är när den aktivt försöker skrämma någon, alltså när den anstränger sig för att se så skrämmande ut som möjligt. Att Skräckslå aktivt räknas som en handling, och har varelsen bara en handling per SR får den inte göra något mer den rundan.

Skrämmande företeelser. Redigera

Det finns såklart fler situationer än skrämmande varelser som kan skrämma en rollperson. Här följer några exempel på skrämmande företeelser, och den Skräckvärde man lägger till slaget på skräcktabellen:

Skrämmande företeelser
Företeelse Skräckvärde
Död kropp 1
Nära vän död 1T4
Svårt lemlästad kropp 1T4
Svårt sjuk person 1T4
Nära vän lemlästad 1T6
Onaturlig händelse 1T10
Besvärjelsen RÄDSLA 1T20
Besvärjelsen PANIK 1T20
Besvärjelsen TERROR 1T20+10
Ytterst onaturliga händelser 1T20
Man utsätts för något man har mild fobi för 5
Man utsätts för något man har normal fobi för 10
Man utsätts för något man har svår fobi för 15

ModifikationerRedigera

Innan man slår tärningslaget på skräcktabellen bör man lägga till någon av modifikationenerna ur följande tabell. Tänk på att man alltid får dra bort den skrämdes PSY från resultatet på tärningslaget. 

Modifikationer till skräckslag
Omständighet Mod.
Offrets PSY dras alltid från slaget -PSY
Rollpersonen utsätts ofta för skräckkällan och den är egentligen inte farlig. t.ex en begravningsentreprenör som får se lik väldigt ofta.  -6
Rollpersonen har fått tid att förbereda sig på att möta skräckkällan -3
Rollpersonen har mött skräckkällan tidigare men den är fortfarande farlig, t.ex en vampyrjägare som möter sin nemesis för andra/tredje/förtonde gången.  -2
Rollpersonen blir överaskad av skräckkällan, t.ex öppnar en garderobsdörr och ett lik ramlar ut rakt på rollpersonen +4
Onaturliga händelser  +4
Ytterst onaturliga händelser, t.ex himlen blir grön, gatorna täcks av blod av ingen tydlig anledning, alla människor i en stad gråter blod samtidigt eller något annat väldigt konstigt.  +15

SkräcktabellenRedigera

När det fastslagits att en person utsätts för en skrämmande varelse eller företeelse och modifikationerna från PSY och andra omständigheter dragits ifrån/lagts till slår man 1T20 och adderar resultaten. Sedan läser man av vad som händer i Skräcktabellen nedan. 

Skräcktabellen
1T20-PSY+Mod. Effekt
<1 Offret är så pass oberört att hen får -2 på alla skräckslag under resten av dagen. 
1 Offret är oberört
2 Offret blir försiktigt och får -1 på alla attacker och pareringar under 1 SR
3 Offret blir försiktigt och får -2 på alla attacker och pareringar under 1T4 SR
4 Offret blir paralyserat av skräck under 1 SR
5 Offret blir försiktigt och får -1T4 på allt hen företar sig under 1T4 SR
6 Offret blir paralyserat av skräck under 1T4 SR
7 Offret mår illa och börjar kräkas under 1T4+1 SR. Under denna tid och en SR till kan hen inte göra någonting alls. 
8 Offret går bärsärkagång och anfaller skräckkällan
9 Offret drabbas av en mild Fobi
10 Offret flyr från skräckkällan så fort hen kan under 3T6 SR. Offret har fortfarande förstånd nog att lista ut vilket håll som är bäst att springa åt för att komma så långt som möjligt från skräckkällan. 
11 Offrets händer och ben börjar darra kraftigt. -2T4 på allt offret försöker göra 2T8 SR
12 Offret börjar skrika och springa i panik under 3T6 SR. Offret har sådan panik att hen inte vet åt vilket håll hen ska springa, detta bestäms slumpmässigt. 
13 Offret svimmar. Hen vaknar 2T8 SR senare. 
14 Offret svimmar. Hen vaknar 2T8 minuter senare
15 Offret drabbas av en normal Fobi
16 Offret faller till marken och kan inte göra annat än att darra och skaka tills skräckkällan försvinner, eller någon vänlig själ släpar bort offret från skräckkällan. när skräckkällan försvunnit till behörigt avstånd och inte längre syns kan offret resa på sig, men är fortfarande så darrig att SMI och SMI-baserade färdigheter räknas räknas osm hälften under 1T4 timmar. 
17 Offret blir paralyserat av skräck tills skräckkällan försvinner, eller någon snäll person släpar bort offret från skräckkällan. Offret blir så drabbat av upplevelsen att alla skräckslag unde rresten av dagen görs med +1. 
18 Offret flyr i vild panik ifrån skräckkällan så fort hen kan, och kommer inte kunna lugna ner sig förrns skräckkällan inte längre syns/hörs. Dessutom komemr offret inte våga sig tillbaks till platsen där skräckkälan finns under resten av samma dag. 
19 Offret överbelastas totalt av skräckkällan och hens sinne gör vad det kan för att skydda sig själv. Offret vägrar gå med på att skräckkällan existerar och kommer inte kunna se, höra, lukta eller ens känna skräckkällan på något sätt under resten av dagen. Om skräckkällan är ett monster eller något annat som kan göra skada på offret kommer hen inte märka att hen får stryk, men någon SR efter varje tillfogat sår kommer hen förbryllat se på sina sår och undra lite lätt vad hen gjort för att göra sig så illa och dessutom glömma bort det. 
20 Offret blir hysteriskt och kan inte göra annat än att stå stilla och skrika tills skräckkällan försvinner, eller någon flyttar offret ifrån skräckkällan. Dessutom får offret +3 på alla slag på skräcktabellen under resten av samma dag. 
21 Offret svimmar och förblir medvetslöst i 2T8 minuter. Dessutom kommer offrets hår att bli vitt pga av chocken. Alla slag på skräcktabellen de närmsta 1T3 dygnen kommer slås med +15
22 Offret drabbas av en svår Fobi. De följande 1T4 dagarna kommer offret ha +4 på alla slag på skräcktabellen. 
23 Offret blir först medvetslös i 2T8 minuter. Dessutom blir offret galen. Vilken typ av galenskap offret drabbas av får SL och spelare komma överens om. Det kan röra sig om verkliga psykiska störningar, men oftast blir det roligare om man hittar på något eget som har med skräckkällan att göra, exempel en person som skräms av en varulv blir besatt av att alltid bära med sig silver och berätta för folk omkring sig om vargmännen, en person som skrämts av att ha hittat en massgrav kan bli besatt av att hålla sig ifrån folk eftersom fysisk närhet kanske betyder döden.
24 Offret får en hjärtattack. Slå ett FYS-slag. Misslyckas det dör offret. Om offret överlever blir hen medvetslös i 1T8 timmar occh får +5 på alla sckräckslag de följande 2T4 dagarna. 
25 Offret drabbas av en plötslig fysisk förändring, ex åldras 10 år över en natt, blir blind eller döv, tappar allt hår, plötslig muskelförtvining i en arm eller något annat som passar för skräckkällan. Eller något som inte passar för skräckkällan. Dessutom alla skräckslag +6 de närmsta 2T6 dagarna 
26 Offret får en hjärnblödning. INT och INT-baserade färdigheter och besvärjelser sänks med 1T4 permanent och är offret en magiker glömmer hen 1T4 besvärjelser. Förlorade FV kan såklart tränas upp igen genom Träning eller liknande. 
27 Offret får en massiv hjärtattack. Slå ett svårt (-5) fysik slag. Misslyckas det dör offret. Om offret överlever blir hen medvetslös i 1T8 timmar occh får +5 på alla sckräckslag de följande 2T4 dagarna. 
28+

Offret hamnar i koma i 1T8 månader. Om offret inte har någon som tar hand om henom under denna tid kommer hen tyvärr att dö. Om offret överlever koman kommer hen drabbas av en mild Fobi som INTE kan botas. 

Dessutom skall 1T20 slås för VARJE Grundegenskap utom STO. Blir resultatet19-20 kommer grunegenskapen sänkas med 1T2 poäng permanent. Endast FYS kan sänkas till lägre än 1 på detta sättet och om FYS blir lägre än 1 kommer personen så klart att dö. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki