FANDOM


Innan ni börjar spela måste alla spelare ha en rollperson. Rollpersonen är den karaktär som spelaren styr i spelvärlden. Informationen skrivs ner på att Rollformulär som används för att komma ihåg Rollpersonens styrkor och svagheter. Informationen kan komma att ändras många gånger både under skapandet av rollpersonen och under själva spelets gång, så skriv med blyerts.

Stegen som behövs för att skapa rollpersonen: Redigera

Bakgrundspoäng

Ras

Ålder

Yrke

Skaffa fler Yrkesfärdigheter

Kön

Grundegenskaper

Kroppspoäng (KP)

Skadebonus (SB)

Förflyttning

Magiförmågeslaget

Särskilda Förmågor

Svärdshand

Socialt stånd

Startkapital

Räkna ut Baschanserna

Att köpa färdigheter

Utseende och personlig bakgrund

Skaffa utrustning till en nyskapad RP