FANDOM


Att ha fler färdigheter som yrkesfärdigheter kan bli ganska dyra BP-konstnader, men det kan vara värt det om det finns särskilda färdigheter som du känner att din rollperson ska vara duktig på redan från start.

Dessutom är Yrkesfärdigheter lättare att förbättra än sekundära färdigheter, vilket kan göra det värt den extra kostnaden i BP


Priser i BP för extra Yrkesfärdigheter
En extra yrkesfärdighet 5 BP
Två extra Yrkesfärdigheter 12 BP
Ytterligare Yrkesfärdigheter 10 BP/styck
Extra magiskola som Yrkesfärdighet * 20 BP

*För att få möjlighet att skaffa sig magiskolor som extra yrkesfärdighet måste först magiförmågeslaget lyckas. Detta slag kan inte slås förräns Grundegenskaperna  bestämts för Rollpersonen, så vill spelaren ha extra magiskolor måste Grundegenskaperna först bestämmas, och sedan får man gå tillbaks till det här steget för att skaffa en magiskola


Nästa steg i att skapa en rollperson är att välja kön