FANDOM


Effekter av skadorRedigera

 • Om en rollpersons TOTALA KP sjunker ner till 2 får han eller hon halverad CL på alla färdigheter.
 • Om en rollpersons TOTALA KP sjunker ner till 1 kan han eller hon inte ens försöka använda några färsigheter eller gå upprätt. Däremot kan Rollpersonen fortfarande krypa långsamt och tala försigktigt och ansträngt. han eller hoträngt. han eller hon kan absolut inte lägga förband eller kasta besvärjelser.
 • Om en Rollpersons TOTALA KP sjunker ner till 0 blir han eller hon medvetslös. Rollpersonen kommer fortsätta vara medvetslös i 1T4 timmar, och när han eller hon vaknar kommer han eller hon inte kunna gå, stå upprätt och famförallt inte använda några färdigheter eller besvärjelser förräns han eller hons totala KP återställts till 2 eller högre igen.
 • Om en rollpersons TOTALA KP sjunker till (0-FYS) kommer rollpersonen omedelbart att dö.
 • Om en rollpersons KP i ett träffområde når 0 kommer personen börja blöda kraftigt. var sjätte SR (var trettionde sekund) kommer rollpersonen förlora 1 KP från totala KP (men inte det drabbade träffområdet) Blödningen fortsätter tills någon lyckats lägga förband med Första hjälpen eller använder besvärjelsen HELA E1. Om ingen stoppar blödningen kommer Rollpersonen obönhörligen dö inom kort när han eller hons totala KP når (0-FYS)
 • Varje KP som förloras i en arm sänker CL för alla färdigheter som kräver att den armen används. Ex 2 förlorade KP i svärdsarmen innebär att man får -4 CL på alla vapenfärdigheter som kräver att man använder den armen, inklusive tvåhandsvapen, pilbågar etc. Det påverkar dock inte sparkar, man kan fortfarande sparka lika bra som vanligt, oavsett hur ont man har i en arm.
 • Om KP i en arm sänks till 0 kommer rollpersonen först behöva slå ett svårt (-5) PSY-slag. Misslyckas slaget komemr rollpersonen drabbas av panik och måste försöka fly från striden så fort som möjligt, eller ge upp och hoppas att fienden visar nåd. Om slaget lyckas kan rollpersonen fortsätta striden om han eller hon vill med sin brutna arm. Dessutom gäller samma regler för om vilken kroppsdels om helst når 0 KP, rollpersonen kommer börja blöda och förr eller senare dö om ingen stoppar blödningen.
 • Om hälften av KP i ett ben förloras kommer rollpersonens förflyttning halveras.
 • Om KP i ett ben når 0 måste rollpersonen först slå ett svårt (-5) PSY-slag. Misslyckas slaget drabbas rollpersonen av panik och måste försöka be om nåd (att fly är alltför svårt med ett brutet ben) Lyckas slaget kan rollpersonen fortsätta striden liggande eller ståendes på knä om han eller hon vill/måste. Dessutom gäller samma regler för om vilken kroppsdels om helst når 0 KP, rollpersonen kommer börja blöda och förr eller senare dö om ingen stoppar blödningen..
 • Om bröstkorgen eller magens KP når 0 kommer rollpersonen slås till marken och kan inte göra annat än att ge upp och hoppas att fienden visar nåd. Dessutom gäller samma regler för om vilken kroppsdels om helst når 0 KP, rollpersonen kommer börja blöda och förr eller senare dö om ingen stoppar blödningen.
 • Om huvudets KP når 0 kommer rollpersonen omedelbart bli medvetslös. han eller hon kommer fortsätta vara medvetslös i (1T100-FYS) minuter, men minst fem minuter. Dessutom gäller samma regler för om vilken kroppsdels om helst når 0 KP, rollpersonen kommer börja blöda och förr eller senare dö om ingen stoppar blödningen. När rollpersonen vaknar till liv kommer han eller hon inte kunna göra någonting förrns KP i huvudet återställts till 1 eller mer.
 • Om rollpersonen drabbas av dubbelt så många skador i en kroppsdel som han eller hon har KP kommer kroppsdelen att bli Kritiska skadad. Ex en arm har 6 KP. om armen drabbas av 12 skadepoäng eller mer kommer KP i armen hamna på -6, detta är så pass illa för armen att den drabbas av en Kritiska skada.

Kritiska skadorRedigera

När en kroppsdel drabbats av dubbelt så mycket skador som den har KP drabbas kroppsdelen av en kritisk skada (Sidan för Kritiska Skador innehåller samma information som den här paragrafen.)

En kritisk skada i huvudet betyder att skallen antingen är krossad eller avhuggen, en karaktär med denna skada dör omedelbart, utan någon chans till räddning. 

En kritisk skada i magen eller bröstkorgen orsakar medvetslöshet, och att karaktären kommer föblöda inom (FYS) antal minuter. Om någon lyckas med Första hjälpen med -10 CL eller lyckas med besvärjelsen HELA E3 så får den skadade personen genast försöka med ett svårt (-5) FYS-slag. Misslyckas det slaget finns det inget som kan rädda han eller honom och han eller hon kommer dö inom några minuter. Lyckas slaget däremot kommer karaktären att överleva. 

En kritiskt skadad arm eller ben kommer bli så skadad att den aldrig mer kommer kunna användas normalt. När en arm eller ben drabbas av en kritisk skada skall man slå 1T10 på tabellen för kritiska skador nedan. 

Kritiska skador i armar eller ben.
1T10 Kritisk skada
1-3 Benet i kroppsdelen är brutet. spjälkas kroppsdelen kommer den läka och kunna användas i framtiden med -3 CL på alla färdigheter som kräver att kroppsdelen används. 
4-5 Fult sår i armbågen/knäet. Kroppsdelen kan läka om man spenderar 7 veckor vilandes, men då kommer den läka så pass illa att man för alltid får -4 CL  på alla färdigheter som kräver att kroppsdelen används. Om ett ben skadas kommer förflyttningen Får och med nu som bäst vara 6
6-7 Nervbanorna är avslagna. Kroppsdelen kommer vara förlamad resten av livet. Dessutom kommer musklerna i kroppsdelen sakta förtvina pga inaktivitet. 
8-9 Muskler och nervbanor har slagits av, men de kommer kunna läka om man spenderar 14 veckor vilandes. alla färdigheter  som kräver att man använder denna kroppsdel kommer få -5 CL resten av karaktärens liv. 
10 Benet i kroppsdelen är krossat. Kroppsdelen måste amputeras. 

Läkning och helningRedigera

Det finns ett antal sätt att läka eller hela förlorade KP

Naturlig läkning Redigera

En person som skadats återfår i normala fall 1 förlorad KP i varje skadad kroppsdel per vecka, samt 1 KP till totala KP. Detta förutsätter att karaktären tar det lugnt och inte utsätter sig för några särskilda fysiska ansträngningar. Gör han eller hon det läker han eller hon bara en gång varannan vecka istället för varje vecka.

Magisk helning Redigera

Besvärjelsen HELA kan användas för at tläka skador mycket snabbare än den naturkliga läkningen. HELA besvärjelsen läggs på en specifik kroppsdel och läker ett antal KP, både i den specifika kroppsdelen och i totala KP. Om en kroppsdel blir fullt helas av besvärjelsen kan den överblivna effekten av besvärjelsen drabba en annan skadad kroppsdel.

Speciella skador Redigera

Besvärjelser Redigera

Besvärjelser som vållar fysiska skador, tillexempel BLIXT, ELD, FROST etc drabbar "bara" totala KP, inte såecifika kroppsdelar. De flesta elementalers skador drabbar också "bara" totala KP (Dock inte gnomer) ENERGISTRÅLE träffar dock specifika kroppsdelar.

Infektioner Redigera

När en person skadas av något vasst, som skär sönder huden (hugg- och stickvapen, klor, tänder etc. men ganska sällan trubbiga vapen) finns det en liten chans att man drabbas av en infektion. Varje poäng skada som orsakas ger 1% risk att den skadade dessutom drabbas av en infektion. Ovanligt smutsiga vapen eller naturliga vapen kan ge upp till 3% risk för infektion för varje skadepoäng.

Drabbas man av en infektion kemmer den stanna i kroppern 1T4 veckor. Under denna tid kommer man vara matt, febrig och orkeslös. Dessutom kommer man inte läka NÅGRA KP under tiden som man har infektionen i kroppen. En infektion kan läkas med besvärjelsen HELA E4. Om infektionen inte läks av en Besvärjelse finns det 5% risk att den utvecklas till kallbrand. Kallbrand kan inte läkas av magi, och kommer obönhrligen leda till döden om man får Kallbrand i Huvud, Bröstkorg, eller mage. Har man Kallbrand i Armer eller ben så kan man undvika döden genom att amputera kroppsdelen.

Amputation Redigera

Om en karaktär tvingas amutera en kroppsdel kommer han eller hon tvingas vara sängliggande i minst fyra veckor. Personens FYS kommer minska permanent med lika många poäng som antalet KP som fanns i den amputerade kroppsdelen. Och detta kommer i sin tur påverka Karaktärens nya Totala KP, som påverkar karaktärens nya KP i de kroppsdelar han eller hon har kvar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki