FANDOM


Skadebonus förkortas SB

Skadebonus är en tarningskombination som läggs till de vanliga skador en rollperson utför med sina vapen.

Stora och starka personer får en högre skadebonus än små och svaga.

När en karaktär anfäller en annan med ett vapen (eller naturliga vapen) slår man först tärningskombinationen för vapnets skada, sedan slår man tärningskombinationen för karaktärens SB och lägger till detta resultat till vapenskadan.

För att räkna ut en karaktärs eller rollpersons SB lägger man ihop dess STO+STY. Resultaten läses av i tabellen nedan.


SB beroende på STO+STY
STO +STY SB
1-26 0
27-29 +1
30-32 +1T2
33-40 +1T4
41-50 +1T6
51-60 1T10
61-80 2T6
81-100 3T6
101-140 4T6
141-180 5T6


Nästa steg i rollpersonsskapandet är att räkna ut RP:s förflyttning


Förslag på husregel : Dvärgars SB: Dvärgar är kända för att vara skickliga och farliga krigare. Tyvärr är de ofta för korta för att få en hög SB. För att öka Dvärgars skadebonus skulle man kunna räkna deras styrka två gånger när man skapar en rollperson. formeln för en dvärgs SB skulle alltså se ut såhär: (STY +STY +STO )