FANDOM


Sjunga är en primär färdighet i DoD5.

Den är baserad på GE KAR.

Färdigheten innefattar att kunna skriva sånger, kunna memorera sånger och att framföra sånger.

Färdigheten kan användas till exempel för att få sångarens KAR att framstå som högre för en lyssnare (inom rimliga gränser, en person som går in i en butik, sjunger en sång och förväntar sig att hens förhandligsposition ska bli bättre kommer nog mest framstå som konstig)

Ett lyckat sjunga-slag kommer vid rätt situation få sångarens KAR att framstå som +2 poäng högre. Ett perfekt slag kan få KAR att framstå som +5 poäng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki