FANDOM


Sjunga är en primär färdighet i DoD5.

Den är baserad på GE KAR.

Färdigheten innefattar att kunna skriva sånger, kunna memorera sånger och att framföra sånger.

Färdigheten kan användas till exempel för att få sångarens KAR att framstå som högre för en lyssnare (inom rimliga gränser, en person som går in i en butik, sjunger en sång och förväntar sig att hens förhandligsposition ska bli bättre kommer nog mest framstå som konstig)

Ett lyckat sjunga-slag kommer vid rätt situation få sångarens KAR att framstå som +2 poäng högre. Ett perfekt slag kan få KAR att framstå som +5 poäng.