FANDOM


Sjökunnighet är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Vissa Resenärer får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen INT

Sjökunnighet mäter en persons vana av att resa och arbeta till sjöss, sköta segel och roder etc. En person med inget eller lågt FV har svårt att hantera sjögång, blir lätt sjösjuk, och är väldigt okunnig om hur ett fartyg fungerar. Ett högt FV är mycket viktigt för sjömän eller fiskare.

När en rollperson befinner sig ute till havs i mer än någon timme måste hen klara ett lätt (+5) FYS slag och ett normalt slag mot sjökunnighet. Misslyckas något av slagen kommer Karaktären att bli sjösjuk vilket ger -5 CL på alla färdigheter. Fumlas Slaget mot sjökunnighet kommer karaktären vara totalt utslagen och inte klara av att göra något annat än att ligga ner och vara sjuk. För varje dygn till sjöss görs kontrollen om, men modifikationen för sjösjuka gäller inte för detta slag. Dessutom: för varje dag till sjöss får karaktären +1 på CL till Sjökunnighet.

När båda slagen lyckas kommer karaktären att bli frisk och slippa vara sjösjuk under resten av resan.

Om en Karaktär vill använda en STY eller SMI baserad färdighet på ett kraftigt gungande skepp kommer FV aldrig att räknas som högre än FV i Sjökunnighet. Detta gäller såklart även strid.

I mycket hårt väder behöver man slå ett färdighetsslag varje halvtimme. Misslyckas slaget kommer karaktären tappa balansen och råka ut för en mindre olycka.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki