FANDOM


Om en person får någon av sina grundegenskaper sänkt till 0 eller lägre så dör personen, även om det är en tillfällig sänkning. Detta inkluderar magiker som använder sina sista PSY-poäng för att kasta besvärjelser.

En magiker som medvetet använder sina sista PSY-poäng kommer obönhörligen dö, men hen kommer klara av att kasta en sista besvärjelse. En ädelmodig magiker kan välja att offra sitt liv för att rädda sina vänner ur riktigt desperata situationer. Om en magiker väljer att göra så, så kan hen låta sin sista besvärjelse ha samma effektgrad som (halva maximala PSY)+(nuvarande PSY).

Eftersom magikern vet om att hen kommer att dö så skärps hens sinnen till nästan övernaturliga förmågor. Detta innebär att CL INTE modifieras av antalet Effektgrader eller något annat i magikerns sista besvärjelse, utan CL är alltid detsamma som magikerns FV i besvärjelsen hen väljer att använda.

Tillbaka till magi Redigera
Källa: Drakar och demoner femte upplagan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki