FANDOM


Drakar och Demoner 5 Redigera

Sekundära färdigheter är de färdigheter som det inte är säkert att alla karaktärer kan använda. När en rollperson skapas kan ofta flera sekundär färdigheter göras om till yrkesfärdigheter, oftast genom spelarens val av yrke till sin RP vilket ger tio yrkesfärdigheter och ibland via några andra effekter.

Sekundära färdigheter har ingen Baschans när rollpersonen skapas och det kostar 5 EP att höja ett FV i en Sekundär färdighet. En sekundär färdighet kan aldrig ha högre FV än rollpersonens grundegenskapsvärde i den GE som färdigheten är baserad på.

Yrkesfärdigheter är bättre än Sekundära färdigheter eftersom de har en BC när rollpersonen skapas, de kostar bara 3 EP att höja ett FV på en Yrkesfärdighet och när rollpersonen är i spel finns det ingen gräns för hur högt FV får bli på en yrkesfärdighet.


Sekundära färdigheter
Färdighet GE
Animism INT
Administration * INT
Akrobatik SMI
Alkemi INT
Astrologi Int
Avväpna SMI
Buktala PSY
Bärsärkagång PSY
Dans SMI
Djurhelning* INT
Djurträning* PSY
Dra Vapen SMI
Drogkunskap INT
Elementarmagi INT
Förfalskning INT
Geografi * INT
Geologi INT
Giftkunskap INT
Gyckelkonster SMI
Hantera Fällor SMI
Hantverk * Varierar
Hasardspel PSY
Heraldik INT
Historia * INT
Hypnotisera PSY
Knopar SMI
Kulturkännedom * INT
Känna Magi * PSY
Låsdyrkning SMI
Läkekonst INT
Läppläsning INT
Lärdomsfärdighet * INT
Läsa/Skriva Främmande Språk * INT
Magisk Kanalisering PSY
Magiskola INT
Magistudier INT
Massage SMI
Mentalism INT
Muta KAR
Målning SMI
Navigation INT
Orientering INT
Rida Flygande Djur SMI
Räkning INT
Schack & Brädspel INT
Simma SMI
Sjökunnighet INT
Skådespeleri KAR
Spela instrument * KAR
Spå Väder INT
Stridskonster SMI
Tala Främmande Språk * INT
Två Vapen * SMI
Undre Världen * INT
Vapenfärdighet * Varierar
Zoologi INT
Örtkunskap INT
Överlevnad INT

En * vid färdigheten innebär att färdigheten innehåller en mängd underfärdigheter som RP kommer behöva lära sig separat, t.ex har man färdigheten hantverk måste man specificera exakt vilket hantverk det är man kan, och FV kommer gälla endast det valda hantverket. För att lära sig fler hantverk måste rollpersonen träna upp olika färdigheter för varje hantverk

Se även Primära Färdigheter