FANDOM


SKINGA är en allmän besvärjelse.

Den har skolvärde 6

Den når normalt FV*10 Rutor (varje effektgrad fördubblar räckvidden)

Dess effekt är omedelbar.

Den här besvärjelsen används för att omintetgöra andra besvärjelser, t.ex FÖRTROLLA VAPEN, BESKYDDARE, ÖKA osv.

När man kastar besvärjelsen SKINGRA så behöver dess effektgrad övervinna effektgraden hos besvärjelsen den försöker ta bort på motståndstabellen. Lyckas detta slag förintas besvärjelsen som man försökte förinta. Misslyckas motståndsslaget händer ingenting, utom att magikern som kastade SKINGRA har slösat bort tid och PSY-poäng.

SKINGRA kan användas mot elementarer och liknande magiska varelser för att förinta dessa.

SKINGRA måste riktas mot en annan aktiv besvärjelse, men magikern måste inte veta exakt vad besvärjelsen heter som hen vill ta bort eller exakt vad den har för effekter. Det räcker tillexempel med att vilja ta bort "besvärjelsen som gör att min vän inte kan kontrollera sig själv" eller något i den stilen.

Slutligen så kan SKINGRA användas för att förhindra en annan magiker från att kasta en besvärjelse. Ser man att en fiende börjar kasta en besvärjelse kan man snabbt kontra med en SKINGRA besvärjelse. De båda besvärjelserna jämför sina Effektgradermotståndstabellen, och om SKINGRA lyckas kommer den fientliga magikerns besvärjelse automatiskt misslyckas.

Tillbaka till listan över allmänna besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki