FANDOM


Obeväpnad strid Redigera

Om man använder färdigheten slagsmål för att slåss, så omfattar den antingen att slåss med nävarna eller att sparkas. Att slåss med nävarna gör 1T3+SB i skada, men gör det möjligt att använda två handlingar, en med varje näve.

En spark gör 1T6+SB, men karaktärer som sparkas får bara utföra en handling på en SR

Man kan alltid parera obeväpnade attacker, antingen med vapen, sköld eller sina egna nävar.

Om ett obeväpnat anfall misslyckas, och en parering med vapen lyckas, så kommer anfallaren drabbas 1T2-1 skada i armen/benet hen anföll med.

Man kan inte parera väpnade anfall med bara händerna (om man inte kan stridskonst-tekniken "obeväpnad parering av vapen" se Stridskonster). Däremot kan man med ett lyckat Slagsmåls-slag hålla upp ena armen mellan vapnet och den kroppsdel anfallaren annars hade träffat. Armen drabbas av skadan på normalt sätt. Varför man skulle vilja detta är oftast för att skadade armar inte är lika dödligt farliga som skadade huvuden, bröstkorgar eller magar.

Två handlingar i samma SR Redigera

I vissa fal får en person två handlingar i en SR, nämligen om personen svingar två vapen, ett vapen tillsammans med en sköld, slåss med bara knytnävarna eller besitter en särskild teknik som ger henom fler handlingar.

Vill och kan man anfalla två gånger så komemr det första anfallet på normal plats i rundan, och det andra anfallet kommer sist i rundan. Om fler än en person får anfalla "sist" i rundan komemr deras inbördes ordning att vara densamma som i den "vanliga" delen av rundan. Att anfalla två gånger kräver två vapen, eller att man slåss med knytnävarna.

Vill och kan man parera två gånger så gör man den första pareringen som vanligt när någon anfaller karaktären. Den andra pareringen sker andra gången någon anfaller karaktären i en stridsrunda. Det går också att parera ETT anfall TVÅ gånger ifall man missade den första pareringen. Det krävs att man har två vapen, eller ett vapen och en sköld för att göra två pareringar. Eller två sköldar, men det är ganska ovanligt att man har det.

Vill och kan man göra ett anfall och en parering kommer anfallet på normal plats i rundan, och pareringen kommer direkt på det första anfallet som drabbar karaktären. Det krävs att man har två vapen, eller ett vapen och en sköld för att göra två pareringar.

Stridskonst-teknikerna "dubbelslag" och "Dubbelspark" innebär att båda slagen/sparkarna sker samtidigt, på karaktärens normala plats i rundan.

Fasthållning Redigera

Ibland kan det vara en bra ide att brotta ner en motståndare och hålla fast henom istället för att banka/hugga/slå på den.

För att brotta ner någon börjar man med att slå ett slag (STO+SMI+STY)/3 som CL. Lyckas detta slag komemr man ha tagit tag i motståndaren.

Den fasthållne kommer samma runda som någon tar tag i henom, och alla rundor därefter få möjlighet att slingra sig loss, om hen vill. Försöker den fasthållne komma loss skall anfallaren slå ett slag på Motståndstabellen med sin egen STY mot den fasthållnes STY. Lyckas anfallaren med detta slag kommer vare sig anfallaren eller den fasthållne kunna göra någonting annat denna SR. Misslyckas anfallaren med motståndsslaget kommer den fasthållne att komma loss.

Strid i kompakt mörker Redigera

En person som INTE har förmågan Infrasyn som slåss i kompakt mörker måste sänka sin CL med -15 på alla stridshandlingar (och andra handlingar som kräver att hen kan se bra). Har man Infrasyn och slåss mot varmblodiga personer kan man se dom utmärkt och behöver inte sänka sin CL.

Slåss man i mörker med tillexempel ett fackelsken är modifikationen -5 om man inte har Mörkersyn.

Liggande strid Redigera

En person som ligger ner kan bara anfalla eller parera med dolkar, kortsvärd, armborst eller naturliga vapen. (Om hen inte har en passande Stridskonst-teknik)

Att anfalla en liggande person ger +5 på CL

Anfall från sidan Redigera

Anfaller man en person från sidan får man +3 på CL. Försvararen får inga modifikationer på sin parering pga sidoanfall

Anfall bakifrån Redigera

Anfaller man en person bakifrån får man +7 på CL. Om försvararen inte var medveten om att anfallaren kom bakifrån får hen inte parera. För att ta reda på om försvararen var medveten om att anfallet vår på gång, skall anfallaren slå ett smyga-slag. Sedan kommer försvararen få slå ett Upptäcka Fara-slag, modifierat av anfallarens differensvärdesmyga-slaget. Om Upptäcka fara-slaget misslyckas kommer försvararen inte ha upptäckt anfallet i tid för att kunna parera det.

Skada av fall Redigera

En rollperson kan falla 3 meter utan att ta skada. Varje meter utöver de tre första karaktären faller kommer hen drabbas av 1T6 i skada.

Skada av vatten Redigera

Hamnar man under vatten (eller i vakuum eller liknande) måste man hålla andan. efter två minuter utan syre blir man medvetslös, och efter 1T3 minuter till dör man av syrebrist.

Skada av eld Redigera

En rollperson som utsätts för eld drabbas av 1T4 skada första rundan, 2T4 skada endra rundan 3T4 skada tredje rundan osv...

Rustningar kan skydda från eldskada tills eldskadan blir större än rustningens ABS. När skadan är större än ABS kommer karaktärens kläder börja brinna och då hjälper inte rustningen längre.

Om ens kläder brinner kan man rulla sig på marken för att försöka släcka elden. Lyckas man med med ett SMI-slag lyckas man släcka elden. Om någon annan person sveper in den brinnande personen i en filt eller liknande för att hjälpa till att släcka elden kommer man få modifikationer. Förslagsvis får den som hjälper till slå ett SMI-slag och differensvärdet för hjälparens slag blir modifikationen för den brinnandes slag.

Vill man kasta en fackla eller något annat brinnande för att sätta eld på något annat, till exempel ett halmtak slår man ett svårt (-5) SMI-slag. Man kan kasta en fackla lika många Rutor som man har i STY. Lyckas SMI-slaget finns det ungefär 50% chans att det man kastade på fattar eld (modifiera denna chans efter sunt förnuft)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki