FANDOM


Ritualer i Drakar och Demoner är en särskild typ av besvärjelser som är mycket mer komplicerade och tidskrävande än vanliga besvärjelser

Ritualer fungerar på så gott som samma sätt som besvärjelser, med den skillnaden att det mycket längre tid att kasta dom. Dessutom MÅSTE magikern har memorerat ritualen innan hen försöker kasta den, det är helt omöjligt att kasta en ritual genom att läsa innantill från sin formelsamling eller från ett magiskt pergament.

Att memorera en ritual tar en timme per skolvärde.

Att hålla en ritual i minnet tar upp tre gånger så mycket minnseplats som en vanlig besvärjelse

Om inget annat anges vid besvärjebeskrivningen så tar en ritual 1T4 timmar per Effektgrad att kasta. Magikern behöver lugn och ro under hela den tid som krävs för att kasta ritualen, blir hen ordentligt störd och tappar koncentrationen ens några sekunder kommer ritualen att misslyckas.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki