FANDOM


Rida är en Primär färdighet, för alla raser utom Drakoniter och Ljusalver.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI. Högländare får en bonus till BC på +5 i färdigheten Rida.

Färdigheten används när man försöker göra något avancerat från hästryggen (eller något annat riddjur) t.ex Hoppa, gallopera, strida etc...

Varje gång man försöker sig på något sådant avancerat skall man slå ett färdighetsslag.

Fumlar man slaget kommer man falla av djuret och ta dubbel fallskada, och får dessutom inte räkna bort fallskada baserat på sin Akrobatik eller Hoppa

Misslyckas slaget kommer man falla av hästen och ta normal fallskada, förutom att man inte får räkna bort någon skada baserat på sin Akrobatik eller Hoppa

Lyckas slaget behåller man kontroll över djuret och lyckas med det man försökte sig på.

Perfaktar man slaget behåller man kontroll över djuret och får dessutom någon annan bonus, SL får avgöra från fall till fall.

Strid till häst. Redigera

Det krävs specialtränade hästar eller djur för att kunna strida till häst. Delvis för att man bara kan styra hästen med en hand och med benen. Vanliga hästar, utan stridsträning, löper dessutom stor risk att drabbas av panik och skena i stridssituationer. Ryttaren behöver slå ett Rida-slag varje SR hen sitter på en "vanlig häst" i en strid för att hålla hästen lugn. Misslyckas det slaget kommer hästen skena iväg åt något slumpmässigt håll.

Skenande hästar Redigera

För att lugna en skenande häst som man sitter på krävs ett Rida-slag med halverad CL. Lyckas det slaget lugnar hästen ner sig och man får kontroll över djuret igen. Misslyckas slaget fortsätter hästen att skena och om tärningslaget dessutom var högre än ryttarens omodifierade FV i Rida kastas hen av.

Förutom stridssituationer kan hästar råka i sken av Eld, explosioner, drakar, andra stora rovdjur, och annat som skrämmer dom. I sådana situationer krvs det ibland att hästen klarar av ett normalt INT-slag. Vanliga hästar har INT på 2, en tränad stridshäst har INT på 5.

Flygande riddjur Redigera

Färdigheten rida täcker bara hästar och andra marklevande riddjur. För att kunna rida på flygande djur krävs den sekundära färdigheten Rida flygande djur.

Lugn ridtur Redigera

Att Rida ett djur i en stilla skritt är ingen konst och detta behöver man inte slå någon tärning för. Man behöver inte ens ha ett färdighetsvärde i Rida för att kunna göra det.