FANDOM


Resenär är ett yrke i DoD5.

En resenär är en person som spenderar större delen av sitt liv på fartyg, antingen på havet skepp eller båtar, eller i himlen på luftskepp. Resenärer har ofta sett många hamnstäder och krogar, och besökt många platser långt ifrån Chronopia.

En resenär kan ofta primärt sysselsätta sig som Vägvisare, matros, sjökapten, Officer, pirat, handelsresande, Upptäcktsresande eller fiskare.

Yrkesförmåga Redigera

Resenärar har en speciell motståndskraft mot elementen. De får +5 i STO, STY eller FYS på alla motståndsslag mot besvärjelser som imiterar element, eller mot naturliga element (Elementen syftar till eld, jord, luft och vatten. Resenärer är alltså extra motståndskraftiga mot Eldsvådor, Kyla, eller att vara under vatten)

Yrkesfärdigheter Edit Redigera

Vill du inte spela en resenär kan du välja ett annat yrke

Vill du spela en resenär kan du gå vidare till nästa steg i rollpersonsskapandet, nämligen att skaffa fler yrkesfärdigheter.