FANDOM


SMI "De Renblodiga" är Hängivna människor som bildat en egen privatarme som drar runt på Chronopias gator och "renar" dem från alla personer de inte tycker om. Huvudsakligen Gobliner, Orcher, Wongoser och andra icke-människor.

Egentligen är de inte mycket mer än ännu ett gatugäng, trots att de själva har väldigt höga tankar om sig själva.

De klär sig i silverhjälmar och vita kåpor för att känna igen varandra och sätta skräck i alla andra.

Värden för en typisk Renblodig Krigsherre
Grundegenskaper GE
STY 15
STO 16
FYS 14
SMI 13
INT 11
PSY 13
KAR 10
KP 15
SB +1T2
Färdigheter FV
Vapenfärdighet (avståndsvapen) 14
Vapenfärdighet (avståndsvapen) 10
Dra Vapen 15
Finna Dolda Ting 8
Hoppa 14
Klättra  12
Vapenfärdighet (Närstridsvapen) 18
Vapenfärdighet (närstridsvapen) 16
Vapenfärdighet (närstridsvapen) 12
Slagsmål 15
Spåra 10
Upptäcka Fara 8
Vapenfärdighet (sköld) 14
Förflyttning L11

En renblodig krigsherre är normalt utrustad med: Silverhjälm (ABS 6), Vit kåpa, Lång Ringbrynja, samt stora, farliga vapen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki