FANDOM


Den här sidan ska innehålla listor på vilka färdigheter som räknas som Primära Färdigheter i de olika versionenrna av Drakar och Demoner

Drakar och Demoner 1 Redigera

Drakar och Demoner 2 Redigera

Drakar och Demoner 3 Redigera

Drakar och Demoner 4 Redigera

Drakar och Demoner 5 Redigera

Primära färdigheter är färdigheter som alla personer har. De varierar lite grann beroende på ras och/eller yrke, men de flesta är detsamma för alla personer. 

En primär färdighet kostar 2 EP att höja med ett FVPrimära Färdigheter
Färdighet Grundegenskap Obs
Bluffa KAR Sekundär färdighet för högländare
Finna dolda ting PSY
Första hjälpen INT
Gömma sig INT
Hoppa SMI
Klättra SMI Ljusalver får +5 på BC
Köpslå KAR Köpmän och Wongoser får +5 på BC, Hantverkre får +3 på BC
Lyssna INT
Läsa/Skriva Modersmål Special
Rida SMI Sekundär färdighet för drakoniter och Ljusalver
Sjunga KAR
Slagsmål STY
Smyga SMI
Spåra INT
Stjäla föremål SMI Sekundär färdighet för högländare
Tala Modersmål Special
Upptäcka fara PSY
Värdera INT Köpmän får +5 på BC, hantverkare får +3. 
Övertala KAR
Hantverk Varierar Endast Dvärgar
Geologi INT Endast Dvärgar
Vapenfärdighet Varierar Endast Högländare
Simma SMI Endast Drakoniter
Långbåge SMI Endast Ljusalver


Se även Sekundära Färdigheter