FANDOM


Perfekt är det bästa tänkara resultatet för ett färdighetsslag eller Grundegenskapsslag.

Ett perfekt slag innebär att man lyckas bättre än väntat med det man försökte göra.

Drakar och Demoner 5 Redigera

Om tärningslaget blir 1 så har man lyckats perfekt med handlingen. Vid de flesta färdighetsbeskrivningar står det vad detta innebär, men om det inte står innebär det bästa möjliga resultat för personen som utförde handlingen. OBS: om CL är lägre än 1 skall man slå 1T20 till om första tärningslaget blir 1. Om det andra tärningslaget är lägre än FV så blir slaget perfekt, annars är det bara lyckat.