FANDOM


Paladin är ett yrke i DoD5.

En Paladin är en typ av riddare som tjänar en speciell religion, kult eller sekt. De fungerar ofta som en slags agenter eller förkämpar för kulten när kulten behöver något speciellt utfört. Spionage, mord, hämta magiska föremål från bortglömda grottor, kidnappa personer, leda fälttåg, eller något annat som kräver stridsträning eller liknande.

En spelare som vill spela en Paladin kan behöva utforma en kult eller liknande i samråd med SL som kan passa in i världen.

Yrkesförmåga Redigera

Paladiner får 50 extra BP att använda under skapandet av rollpersonen. Dessa har paladinen fått genom speciell träning med sin kult/religion/sekt. Det har också gjort Paladinen särskilt knuten till sin kult; En paladin kan inte vägra utföra en direkt order från sina överordnade. Om paladinen mot förmodan skulle vägra utföra sina plikter kommer kultens övriga paladiner att jaga honom till världens ände och få honom att sona sin illojalitet med döden.

Yrkesfärdigheter Edit Redigera

Vill du inte spela en paladin kan du välja ett annat yrke

Vill du spela en paladin kan du gå vidare till nästa steg i rollpersonskapandet, nämligen att skaffa fler yrkesfärdigheter