FANDOM


Orientering är en sekundär färdighet i DoD5.

Vissa Resenärer får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Färdigheten orientering handlar om att ta sig till ett mål med minsta möjliga besvär. Färdigheten används närsomhelst utomhus på en längre resa. Om det är väldigt molnigt, så man inte kan se solen eller stjärnorna får man -5 på CL. Man slår ett slag vid varje viktig valsituation. Ett lyckat slag innebär att man hittar rätt väg, ett misslyckat slag innebär att man inte vet vart man bör ta vägen och tvingas att gissa, ett Fummel innebär att man väljer fel väg och dessutom är övertygad om att man går rätt, fastän det är fel.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki