FANDOM


Munk är ett yrke i DoD5.

En Munk, eller en Präst, är en person som viger sitt liv åt en särskild religion eller tro. Hur en munks liv ter sig kan variera väldigt mycket beroende på vilken religion munken ägnar sig åt, men något som är viktigt i alla munkars liv är studiet av sin egen tro, forskandet och missionerandet.

I Chronopia finns många religioner och kulter som ägnar sig åt olika saker. Vissa kulter består endast av krigarmunkar, andra av endast fridsamma munkar och vissa har både krigarmunkar och "vanliga" munkar. En spelare som vill spela en Munk kan behöva utveckla hur munkens kult ser ut i samråd med spelledaren.

Vissa religioner vill förtydliga skillnaderna mellan män och kvinnor genom att kalla män för munkar och kvinnor för nunnor. De flesta religioner i Chronopia struntar i att göra denna distinktion och kallar både män och kvinnor för munkar.

Yrkesförmåga Redigera

Meditation: En munk kan spendera en SR på att meditera. detta höjer en valfri färdighets FV med en poäng. Munken kan fortsätta meditera i princip hur många SR som helst för att höja ett FV till hur högt som helst. Dock kan ett FV bara höjas till det dubbla normala värdet genom Meditation. När munken slutar meditera kommer det förstärkta FV:et att sänkas till originalvärdet efter en minut, eller efter första försöket att använda färdigheten i fråga.

Yrkesfärdigheter Edit Redigera

Vill du inte spela en munk kan du välja ett annat yrke Redigera
Vill du spela en munk kan du gå vidare till nästa steg i rollpersonsskapandet, nämligen att skaffa fler yrkesfärdigheter Redigera
Källa: Drakar och demoner; femte upplagan

 Munkar som SLP:er Redigera

Självklart kan en SL behöva ha en Munk som SLP. Om SL inte vill eller kan skapa en helt ny SLP går det såklart bra att använda värdena nedan för en "typisk munk i Chronopia". Värdena kan också användas som inspiration till en egen-skapad Munk.

Värden för en typisk lönnmördare

GE/Färdighet

Värde

STY 11
STO 12
FYS 9
SMI 10
INT 14
PSY 14
KAR 13
KP 10
SB 0
Administration 9
Finna dolda ting 13
Hantverk 11
Hoppa 8
Klättra 8
Slagsmål 13
Smyga 6
Stridskonster 10
Upptäcka fara 9
Vapenfärdighet 9
Örtkunskap 13
Förflyttning 10

De flesta munkar brukar klä sig enkelt, även om det finns undantag. Det berar mycket på religionen vad en munk brukar klä sig i och bära omkring på. Vanliga saker är dock religiösa symboler och texter.