FANDOM


När man vill jämföra två värden mot varandra använder man motståndstabellen istället för att slå mot ett grundegenskapsvärde eller ett FV. Exempelvis, många besvärjelser säger att man ska "slå PSY mot PSY på motståndstabellen". I dessa fall letar man upp kolumnen högst upp för den aktives värde (i exemplet den aktives PSY-värde) och följer sedan kolumnen ner tills man kommer till raden för den passives värde. Siffran i skärningspunkten är motståndsvärdet. Därefter slåt man 1T20, är resultatet lägre än motståndsvärdet har den aktive lyckats med vad den försökte.


Motståndstabellen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - - - - - - - - -
2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - - - - - - - -
3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - - - - - - -
4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - - - - - -
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - - - - -
6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - - - -
7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - - -
8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - -
9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - -
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - -
11 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -
12 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
13 * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17 * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19 * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 * * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21 * * * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • =automatiskt misslyckande, -=automatiskt lyckande

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki