FANDOM


Misslyckas är oftast det näst sämsta resultatet för ett Färdighetsslag eller Grundegenskapsslag.

När man misslyckas med en färdighet innebär det helt enkelt att man inte lyckas uppnå det man försökte göra.

Drakar och Demoner 5 Redigera

Om tärninglaget blir lägre än 20 men högre än CL har handlingen misslyckats. Ofta har detta inga särskilda konskvenser förutom att man inte lyckades med man försökte göra, ibland kan det få väldigt ödesdigra konsekvenser, t.ex om man försökte parera ett yxhugg.