FANDOM


En magiker har så gott som alltid en Formelsamling, med alla besvärjelser hen kan nedtecknade i. Oftast kan magikern fler besvärjelser än det är möjligt att memorera, därför är en formelsamling en direkt nödvändighet för att en framgångsrik magiker.

Dock så är det vanligt att magiker memorerar ett litet antal besvärjelser som hen kan ha i minnet. Alla besvärjelser som magiker har FV i antas vara nedskrivna i formelsamlingen, och närhelst magikern vill kan hen välja att memorera ett litet antal av dessa besvärjelser och välja att hålla dessa i minnet, för att slippa behöva läsa besvärjelserna ur sin formelsamling.

Reglerna för tidsåtgång rörande magi utgår från att magikern läser en besvärjelse ur minnet.

Maximalt antal memorerade besvärjelser Redigera

EN magiker kan memorera lika många besvärjelser ur en magiskola som hen har FV i magiskolan ifråga. Hen kan dessutom maximalt ha (INT+PSY)/4 besvärjelser memorerade ur ALLA magiskolor hen känner till. Om en magiker vill memorera ännu en besvärjelse när denna gräns är nådd måste hen "glömma" en av de besvärjelser hen redan memorerat, spelaren bestämmer vilken/vilka besvärjelser som glöms bort. Redigera

Hur man memorerar besvärjelser Redigera

Så länge magikern har tillgång till sin formelsamling och lite tid kan hen memorera vilken av sina besvärjelser som helst. Det tar 20 minuter per Skolvärde att memorera en besvärjelse.

I spelvärlden innebär detta att magikern fräshar upp sitt minne av hur besvärjelsen skall kastas mer exakt, hur gesterna skall utföras, hur trollformeln skall uttalas, och hur den magiska energin skall kanaliseras genom hens PSY. Det är helt nödvändigt att göra denna memorering för att magikern skall kunna använda sina besvärjelser.

En memorerad besvärjelse stannar normalt i magikerns minne tills hen väljer att "glömma bort" den. Det kan hända att en magiker som blir så pass skadad att hen blir medvetslös tappar minnet om de besvärjelser hen memorerat. När magikern slås medvetslös måste hen klara ett vanligt PSY-slag för att kunna minnas sina besvärjelser när hen vaknar, annars kommer allt som hen memorerat glömmas bort. Det är vanligtvis inte så farligt; så länge magikern har kvar sin formelsamling kan hen enkelt memorera besvärjelserna igen, bara hen får lite tid på sig.

En magiker som sover förlorar inte minnet om besvärjelser hen memorerat.

Att memorera Ritualer går till på samma sätt som att memorera besvärjelser, men eftersom de är mycket mer komplicerade att använda än besvärjelser så tar de upp tre "platser" i minnet, där besvärjelser bara tar upp en "plats". Dessutom krävs det en timme per Skolvärde att memorera en Ritual.

Tillbaka till magi Redigera
Källa:Drakar och demoner; femte upplagan