FANDOM


Meditation är en yrkesförmåga som munkar har i DoD5.

En munk kan spendera en SR på att meditera. Detta höjer en valfri färdighets FV med en poäng. Munken kan fortsätta meditera i princip hur många SR som helst för att höja ett FV till hur högt som helst. Dock kan ett FV bara höjas till det dubbla normala värdet genom Meditation. När munken slutar meditera kommer det förstärkta FV:et att sänkas till originalvärdet efter en minut, eller efter första försöket att använda färdigheten i fråga.

Källa: Drakar och demoner; femte upplagan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki