FANDOM


Magiskolor är sekundära färdigheter i DoD5

Ärkemagiker får tre valfria amagiskolor som yrkesfärdigheter. Animister får magiskolan Animism, elementarmagiker får magiskolan elementarmagi, mentalister får magiskolan mentalism.

Magiskolor är alla baserade på grundegenskapen INT

Magiskola har en grupp underfärdigheter som alla är olika inriktningar inom magi. Den undergrupper som finns är; Animism, Elementarmagi och Mentalism, samt några till som beskrivs i modulerna till drakar och demoner. (de komemr att beskrivas här ocjså förr eller senare, när jag kommit till modulerna eller om någon annan kunnig wiki-användare dyker upp och vill skriva om dom.)

Har man en magiskola som yrkesfärdighet får man INTE andra magiskolor som yrkesfärdighet.

Magiskolor är extremt svåra att läras sig, om amn inte har dem som yrkesfärdigheter. En magiskola som sekundär färdighet kostar 20 EP istället för 5. En magiskola som Yrkesfärdighet kostar det vanliga 3 EP som andra Yrkesfärdigheter

FV i en magiskola visar framförallt hur avancerade besvärjelser en karaktär kan lära sig. Varje besvärjelse har ett Skolvärde som visar hur avancerad den är. För att magikern ens ska kunna försöka lära sig en besvärjelse behöver hen ha ett FV i Besvärjelsens magiskola som överstiger besvärjelsens skolvärde.

FV i en magiskola visar också hur höga Effektgrader man kan lägga på sina besvärjelser. En besvärjelse kan aldrig kastas med en effektgrad högre än magikerns FV i besvärjelsens magiskola.