FANDOM


Magisk Kanalisering är en Sekundär färdighet i DoD5.

Elementarmagiker får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen INT.

Denna färdighet tillåter en Magiker att använda en annan persons PSY för att kasta besvärjelser. Personen som används kallas för Medium.

I praktiken blir det nästan som att medumet lägger besvärjelsen eftersom det är mediumets PSY som används. Mediumet måste vara medveten om att detta sker och villig att offra sina egna PSY-poäng för att magikern ska kunna använda dom. Både magikerns och Mediumets FV i Magisk kanalisering måste vara högre än besvärjelsens effektgrad för att de ens ska kunna försöka med färdigheten. Både magikern och Mediumet måste även lyckas med färdighetsslag mot magisk kanalisering.