FANDOM


Magiförmågeslaget är ett tärningsslag som skall slås när en rollperson skapas. Lyckas slaget innebär det att rollpersonen besitter Magiförmåga och komemr ha möjligheten att lära sig hantera magi någon gång i sitt liv om hen vill det.

Om en rollperson har en eller flera magiskolor som yrkesfärdighet så behöver man inte slå något magiförmågeslag. Man kan få Magiskolor som yrkesfärdigheter antingen genom att välja ett yrke som redan har en eller fler magiskola som yrkesfärdighet, eller så kan man köpa en magiskola som yrkesfärdighet när BP när man skaffar fler yrkesfärdigheter

Om rollpersonen inte har någon Magiskola som yrkesfärdighet är det osäkert att Rollpersonen har Magiförmåga; alltså den medfödda kraft som endast ett fåtal personer föds med och som är helt nödvändig för att kunna lära sig magiskolor.

För att ta reda på om rollpersonen har Magiförmåga gör man ett magiförmågeslag. Magiförmågeslaget består av ett slag med 1T100 som behöver bli lägre eller lika med rollpersonens (INT+PSY)/2. Lyckas slaget kan man skriva till "magiförmåga" under speciella förmågor på sitt rollformulär. Misslyckas slaget besitter rollpersonen helt enkelt inte den kraft som behövs för att någonsin kunna lära sig magi. Rollpersonen kommer aldrig kunna lära sig någon Magiskola och därmed inga besvärjelser.

Nästa steg i Rollpersonsskapandet är: Särskilda Förmågor.

Tillbaka till Skapa en rollperson.

Tillbaka till Magi

Källa: Drakar och demoner femte utgåvan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki